Meningsfull fritid för unga med funktionsnedsättning, bli volontär på LikaOlika.

Funktionsrätt, Östergötland

Var?Linköping
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Hösten 2015 invigdes LikaOlika som är en öppen fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning, i Linköping. LikaOlika var en del av ett projekt som tog slut sommaren 2018, därefter tog Linköpings kommun över verksamheten. Det är därför av stort intresse för Funktionsrätt Östergötland (tidigare Handikappföreningarna Östergötland) som ägde projektet att se till att verksamheten fortlöper som tidigare. Vi som förening samverkar av den anledningen med Lika Olika och söker efter volontärer som kan tänka sig arbeta som ledare i verksamheten.

Tanken är att engagera dig enstaka dagar när det passar dig och verksamheten. Att arbeta som ledare på LikaOlika innebär exempelvis att integrera med ungdomarna, sysselsätta och allmänt finnas till hands. Verksamheten gör allt från att sitta och snacka, spela tv-spel, pyssla eller rita till att prova på aktiviteter, fika eller planera upp framtida verksamhet tillsammans med ungdomarna. Stor vikt läggs på att ungdomarna själva ska ha möjlighet att forma sin fritid på LikaOlika, som ledare uppmuntras det därför att coacha ungdomarna till att göra detta möjligt för att främja ungdomarnas självständighet, frihet och egenorganisering.

Specifika önskemål eller information: 
Vi har inga krav på våra volontärer gällande utbildning och erfarenhet. Det är självklart ett plus att tidigare ha arbetat med målgruppen eller har allmänna ledarerfarenheter. Det vi kräver är ett utdrag ur belastningsregistret, att du skriver under en moralisk sekretess och de regler som gäller för LikaOlika. Reglerna går vi igenom tillsammans innan du startar ditt uppdrag.
Minimiåtagande: 
Minst 2 timmar, 1 gång i månaden.
Adress: 
Södra Oscarsgatan 3A
58273 Linköping
När och var genomförs uppdraget: 
LikaOlika har öppet måndag-torsdag 14.30-19.00 och det är under dessa timmar volontärer behövs. LikaOlika ligger centralt i Linköping.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.