Är du en inspirerande yrkesperson som vill inspirera och motivera nyanlända ungdomar inför framtida studier och arbetsliv?

Mitt Livs Val

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Mentorskap, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Nu har du chansen att vara med och göra skillnad för nyanlända ungdomar! Mitt Livs Val söker dig som brinner för inkludering och mångfald och som önskar bidra till att inspirera ensamkommande och nyanlända ungdomar med dina yrkeserfarenheter och -kunskaper. Nyanlända ungdomar upplever ofta en stor brist i kunskap och nätverk inom arbetsmarknad. Som jobbinspiratör i det arbetsmarknadsförberedande programmet FRAMÅT! bidrar du till att minska den bristen genom att ge nyanlända ungdomar ökad motivation, kunskap och framtidstro inför både nuvarande och kommande arbetslivsmöjligheter och studievägar. FRAMÅT!-programmet består av 10 workshops där ungdomarna får utökad kunskap inom arbetsmarknad, arbetsliv och studievägar.

Bli en av våra jobbinspiratörer

Som jobbinspiratör deltar du, tillsammans med andra yrkesverksamma personer, i en jobbinspirationsträff där du delar med dig av dina yrkeserfarenheter till nyanlända ungdomar. Under jobbinspirationsträffen får ungdomarna chans att ställa frågor om sådant som vägen till yrket, yrkets innehåll, positiva och negativa aspekter samt motivationen till just det valda yrket. På så vis får ungdomarna mer kunskap samt stöttning och motivation till att förverkliga sina egna yrkesval och drömmar för framtiden. Jobbinspirationsträffarna arrangeras på kvällstid och pågår i cirka 2 h.

Specifika önskemål eller information: 
För att delta som föreläsare i FRAMÅT! ska du vara en yrkesperson i Stockholm och kunna tala svenska. Vi på Mitt Livs Val håller ett förberedande samtal där du som föreläsare blir introducerade till Mitt Livs Val, FRAMÅT! och vad det innebär att möta ungdomarna i programmet. Efter avslutat uppdrag erhåller du ett volontärintyg. Rekrytering av föreläsare sker löpande.
Minimiåtagande: 
Du som anmäler dig som yrkesperson förväntas delta vid ett tillfälle eller återkommande under flera terminer om du så önskar.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi håller träffar fysiskt och/eller digitalt på kvällstid, ca 1,5–2 timmar. Nästa programstart är september 2021.
Organisation: 
Mitt Livs Val
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.