Nyheter & tips

Är du redan är engagerad i en ideell förening? Vi söker berättelser från engagerade Johanniter - till vårt nyhetsbrev och hemsida. På så sätt kan vi inspirera andra att engagera sig.
Det ideella engagemanget har sedan 1100-talet varit en del av Johanniternas verksamhet.
Är du jurist, ekonom eller en fena på att skriva? Många ideella organisationer efterfrågar människor med specifik yrkeskompetens.
Bevaka uppdrag - få tips på intressanta volontäruppdrag som kommer in.
Vill du bli utbildad i första hjälpen och bidra till att öka överlevnaden vid hjärtstopp? Bor eller arbetar du i Stockholms län? Då är det här viktiga uppdraget som JohanniterHjälpare något för dig.