Rädda Barnen i Malmö söker volontärer

Rädda Barnen, Lokalförening Malmö

Var?Malmö
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Inget barn ska behöva fara illa. På Rädda Barnen stöder vi barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi väcker också opinion för barns rättigheter.

Är du intresserad av att vara volontär?
Hör då av dig till oss med din intresseanmälan. Vi kommer att bjuda in till introduktions träff och har ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret. Rekrytering kommer att ske löpande så skicka in din anmälan här nedan så snart som möjligt.

Om du har frågor kan du enklast mejla dem till: lf.malmo@medlem.rb.se

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Inga förkunskaper krävs. Det krävs att du skickar en belastningsregister (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/) och därefter får du gå en introduktions kurs och kursen Trygga tillsammans. Utöver det finns det möjlighet till flera online-kurser och utbildningar för att bli den bästa volontären du kan bli för barnen.
Minimiåtagande: 
Beror på hur ofta du kan och hur behovet ser ut för respektive projekt. Men det kan vara allt från vart annan vecka till 2-3 gånger i veckan men oftast kvälls tid (efter skoltid). Mellan 2-4 timmar per gång.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om plats beroende på vilken projekt inom Rädda Barnen du vill vara volontär för.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
Anmäl intresse

Anmäl intresse