Ideell till barn-föräldraverksamhet på asylboende

Rädda Barnen, Solna-Sundbyberg

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Till detta uppdrag söker vi ideella till vår lokalförening som är aktiv på transitboendet Centria vid telefonplan. På boendet driver vi en barn- och föräldraverksamhet. Vi öppnar upp ett lekrum för barnen och ger samtidigt möjligheten till föräldrastöd, främst i form av samhällsinformation. Barnen får en plats där de kan leka, slappna av och ha roligt tillsammans med trygga vuxna samtidigt som föräldrarna får möjlighet till att släppa lite på ansvaret över sina barn och få fråga de frågor de behöver. Syftet med verksamheten är att barnen ska få leka som ett psykosocialt stöd och att föräldrarna ska få bli lyssnad på.

Vi har fått positiv respons av både barn och föräldrar som uttryckt tacksamhet. Verksamheten är en gång i veckan, cirka två timmar på tisdagskvällar. Din uppgift som ideell är att vara en trygg vuxen som kan leka med barnen och prata med dem föräldrar som vill. Rädda Barnen söker dig som brinner för barns rättigheter och vill göra skillnad i barns vardag.

Rädda Barnen som organisation

Rädda Barnen är en av 29 medlemsorganisationer inom Internationella Save the Children och tillsammans är vi verksamma i mer än 120 länder. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi ser en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet. Vårt uppdrag är att verka för och inspirera till konkreta förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå omedelbara och bestående förändringar i deras liv.

Specifika önskemål eller information: 
Du som söker får gärna ha pedagogisk erfarenhet, samt kunna fler språk än svenska. Det är dock inget krav. Det viktigaste är att du är engagerad för barn och beredd att utifrån Rädda Barnens arbete hjälpa till att skapa en trygg och lekfull verksamhet. Då vi är noga med att vara en säker miljö för barn kommer vi att be dig att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via Polisens hemsida och lämnar in till oss. Ideella inom Rädda Barnen genomgår vår introduktionsutbildning, samt ”tryggare tillsammans” https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/tryggare-tillsammans/. Därtill finns det flera andra utbildningar som erbjuds fysiskt och online som kan stärka dig som ideell inom Rädda Barnen.
Minimiåtagande: 
Uppdraget är en gång per vecka. Vårt önskemål är att du kan vara med minst två gånger per månad för att få bra kontinuitet i verksamheten.
När och var genomförs uppdraget: 
Verksamheten bedrivs på Centria vid telefonplan på tisdagar kl.17.30-19.00
Anmäl intresse

Anmäl intresse