Bli verksamhetsledare för Frukostklubben i Stockholm!

Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Var?Botkyrka
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Frukost är dagens viktigaste måltid och Frukostklubben är en verksamhet vars syfte är att erbjuda en bra och trygg start på dagen för högstadieelever genom att servera frukost en gång i veckan. Frukosten är varierad med frukt, grönsaker, flingor och gott bröd. På Frukostklubben finns det möjlighet att äta, spela pingis, dansa till musik, spela spel eller bara prata med nya och gamla kompisar och oss frivilliga.

Som en av två verksamhetsledare för Frukostklubben är du den som har det övergripande ansvaret för att rekrytera frivilliga till gruppen, planering, schema samt kontakt med frivilliga, skolan där frukosten serveras och RKUF:s styrelse. Du förväntas också, precis som andra frivilliga, vara med på serveringarna varannan vecka där ni förbereder frukosten och äter den med ungdomarna. Du ska också kunna vara med på utbildningar som RKUF håller.

Som verksamhetsledare kommer du att:

  • Leda en grupp frivilliga i arbetet med att förbereda och servera frukost till elever på en skola
  • Ha ansvar för samarbetet med skolan och för kontakten med Röda Korsets Ungdomsförbund.
  • Ansvara för rekrytering av nya frivilliga
  • Få utbildning för uppdraget
  • Delta i frukostserveringen minst varannan vecka
  • Som verksamhetsledare inom RKUF är du under 31 år
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du är en strukturerad, kreativ och social ledare. Inga speciella förkunskaper krävs utan det viktiga är ditt engagemang för att jobba med barn. Som verksamhetsledare för Frukostklubben är du under 31 år.
Minimiåtagande: 
Som verksamhetsledare deltar du i arbetet med frukostservering varannan vecka (ca 2 timmar), samt planerar och organiserar vilket varierar gällande tidsåtgång men är oftast mer tidskrävande i början och slutet på terminen.
När och var genomförs uppdraget: 
Frukosten serveras på Hammerstaskolan på onsdagar kl 7.30-09:00, annat arbete är inte bundet till viss tid eller plats.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.